Privacy policy

Privacy en AVG wet

Encaustic Art Supplies, gevestigd aan Richterdael 10 6045DG Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze Privacy policy sinds Mei 2018 willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 

Encaustic Art Supplies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Encaustic Art Supplies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy                                                                                                                                                                - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.                                                                                                                                                                                                          - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Encaustic Art Supplies is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via: www.encaustic-art-supplies.be contactpersoon: M.Nijland

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 

Encaustic Art Supplies verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

*Administratieve doeleinde;

*Het afhandelen van uw betaling; 

*Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

*Verzenden van onze nieuwsbrief ;

*Om goederen en diensten bij u af te leveren;

*U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen  voeren.                                                                               

*U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten ;

*U de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken;

Encaustic Art Supplies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u dat zelf aan ons verstrekt. Encaustic Art Supplies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte,                                                                                                                                                                              Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Encautsic Art Supplies de volgende persoonsgegevens van u vragen/ verwerken:

-         Voornaam;
-         Tussenvoegsel;
-         Achternaam;                                                                                                                                                                             

-        (Zakelijk) Telefoonnummer;                                                                   

-        (Zakelijk) E-mail  adres                                                                                                                                                                                                 -         Bedrijfsnaam  en Btw-nummer
-         Geslacht;
-         Adres;                                                                                                                                 
-         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt b.v. door een profiel op deze website aan te maken, in een correspondentie en telefonisch.     


Uw persoonsgegevens worden door Encaustic Art Supplies opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:      

- Gedurende de looptijd zolang u bij ons klant bent.

- Voor de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees.
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Encaustic Art Supplies verwerkt ten behoeve van: het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze gegevens is het aanvinken/akkoord gaan om de nieuwsbrief te ontvangen en inschrijving formulier Nieuwsbrief. Voor deze doelstelling(en) kan Encaustic Art Supplies de volgende gegevens van u vragen:
-         Bedrijfsnaam
-         E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Encaustic Art Supplies opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-         Gedurende de periode dat men aangemeld is.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/ opmerkingen, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@encaustic-art-supplies.be. Encaustic Art Supplies zal zo snel mogelijk (binnen 4 weken), op uw verzoek reageren.

Encaustic Art Supplies wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Cookies, of verglijkbare technieken, die wij gebruiken.

Encaustic Art Supplies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Encaustic Art Supplies geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Encautsic Art Supplies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-         Het verzorgen van Betaalmogelijkheden:

-         Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-         Het bezorgen van de bestellingen; via pakketdienst: DPD, Postnl en DHL       

Het verzorgen van webwinkelsoftware en hosting; Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel, persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkel heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mijnwebwinkel is op basis van de met ons gesloten overeenkomst verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen. Deze bestaan o.a. uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

 

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Encaustic Art Supplies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Encaustic Art Supplies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@encaustic-art-supplies.be


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-         Alle personen die namens Encaustic Art Supplies van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;


Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen/veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 


 

Winkelwagen

© 2017 - 2022 Encaustic Art Supplies Groothandel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel